Cart

Tin tứcDay: 21-10-2018

Nhập khẩu xơ sợi trên 50% từ thị trường Trung Quốc

Nhập khẩu xơ sợi trên 50% từ thị trường Trung Quốc

Vinanet - Việt Nam nhập khẩu xơ sợi chủ yếu từ các thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan; trong đó, nhiều nhất từ Trung Quốc. 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xơ sơi dệt về Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2018 tăng 17,8% về lượng và tăng 34,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 676.900 tấn, tương đương 1,58 tỷ USD.

Riêng tháng 8 năm 2018 tăng 7% về lượng và tăng 6,5% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 96.285 tấn, tương đương 217,71 triệu USD. So với cùng tháng năm ngoái cũng tăng 22,2% về lượng và tăng 42,7% về kim ngạch.

Giá nhập khẩu xơ sợi trong tháng 8/2018 đạt trung bình 2.284,9 USD/tấn, giảm 0,5% so với tháng 7/2018 nhưng tăng 16,9% so với tháng 8/2017. Tính trung bình cả 8 tháng đầu năm giá nhập khẩu đạt 2.333,4 USD/tấn, tăng 14,4% so với cùng kỳ.

Việt Nam nhập khẩu xơ sợi chủ yếu từ các thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan; trong đó, nhiều nhất từ Trung Quốc 332.412 tấn, tương đương 807,44 triệu USD, chiếm 49% trong tổng lượng xơ sợi nhập khẩu của cả nước và chiếm 51% trong tổng kim ngạch, tăng 29% về lượng và tăng 44,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Đài Loan là thị trường lớn thứ 2 với 117.671 tấn, tương đương 245,14 triệu USD, chiếm 17,4% trong tổng lượng xơ sợi nhập khẩu của cả nước và chiếm 15,5% trong tổng kim ngạch, tăng 7,9% về lượng và tăng 29% về kim ngạch so với cùng kỳ.

Tiếp theo là thị trường Đông Nam Á 108.727 tấn, tương đương 182,16 triệu USD, chiếm 16,1% trong tổng lượng và chiếm 11,5% trong tổng kim ngạch, tăng 3,8% về về lượng và tăng 19,3% về kim ngạch.

Nhập khẩu từ Hàn Quốc 52.371 tấn, tương đương 129,35 triệu USD, chiếm 7,7% trong tổng lượng và chiếm 8,2% trong tổng kim ngạch, tăng 6,1% về lượng và tăng 14,9% về kim ngạch. Nhập từ Ấn Độ 37.623 tấn, tương đương 95 triệu USD, tăng 35,9% về lượng và tăng 51,7% về kim ngạch.

Nhìn chung, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này từ phần lớn các thị trường trong 8 tháng đầu năm nay đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhập khẩu tăng mạnh từ các thị trường như: Nhật Bản tăng 47,5% về lượng và tăng 61,3% về kim ngạch, đạt 8.742 tấn, trị giá 53,06 triệu USD. Nhập khẩu từ Thái Lan tăng 12,2% về lượng và tăng 30,3% về kim ngạch, đạt 55.032 tấn, tương đương 91,49 triệu USD. Malaysia tăng 1% về lượng và tăng 21,7% về kim ngạch, đạt 14.092 tấn, tương đương 18,51 triệu USD.

Chỉ có 2 thị trường nhập khẩu sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái là Hồng Kông (TQ) giảm 70,5% về lượng và giảm 29,2% về kim ngạch và Pakistan giảm 9% về lượng và giảm 3,1% về kim ngạch.

Nhập khẩu xơ sợi 8 tháng đầu năm 2018

 ĐVT: USD

Thị trường

8T/2018

+/- so với cùng kỳ (%)*

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

676.900

1.579.448.473

17,84

34,78

Trung Quốc

332.412

807.435.163

28,99

44,36

Đài Loan (TQ)

117.671

245.140.129

7,91

29

Hàn Quốc

52.371

129.350.054

6,08

14,93

Ấn Độ

37.623

95.000.825

35,85

51,71

Thái Lan

55.032

91.492.712

12,23

30,27

Indonesia

39.603

72.160.447

-5,17

7,21

Nhật Bản

8.742

53.063.369

47,54

61,3

Malaysia

14.092

18.505.287

1,01

21,69

Pakistan

1.871

6.183.755

-8,95

-3,13

Hồng Kông (TQ)

255

2.044.399

-70,52

-29,19

Hà Lan

94

1.546.999

9,3

6,12

 (*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)