Cart

Về Nam Vang Hà Nam JSC.

Công ty Cổ phần Nam Vang Hà Nam được thành lập tháng 12/2017, đi vào hoạt động tháng cuối năm 2018. Trên tổng diện tích 35,000m2 Nam Vang đã xây dựng nhà máy cùng các dây chuyền máy móc hiện đại, tiên tiến với tổng vốn đầu tư là 200,000,000,000 đồng, công ty dự kiến đạt quy mô sản xuất 40,000 tấn/ năm. Để đạt được thành quả về quy mô và chất lượng, công ty ngay từ đầu đã có định hướng đầu tư và phát triển theo hướng hiện đại, lâu dài.